Optimedia

Vår partner innen utvikling og bruk av mediaprodukter spesielt rettet inn mot næringsbygg.

Optimedia har mange års erfaring med audiovisuelle produkter og holder til i Kristiansand.

Vi utvikler brukermuligheter med prosjektorer, smartboards og touchskjermer integert med SmartGlass.